Merken en families, een winnende combinatie

Merken en families, een winnende combinatie

Academisch onderzoek heeft aangetoond dat beursgenoteerde familiebedrijven gemiddeld een sterker financieel profiel hebben en doorgaans beter presteren dan andere publieke bedrijven.

Alain Caffort, Senior Investment Manager, Duncan Downes, Senior Client Portfolio Manager.

Een sterke prestatie

Bij Pictet Asset Management definiëren we familiebedrijven als publieke bedrijven waarin een persoon, of een familie, minimaal 30% van de stemrechten bezit1.

Familiebedrijven vs. MSCI ACWI

Story image

Bron: Pictet Asset Management, 2021. We hebben de gesimuleerde prestatie van het universum van familieaandelen berekend in US dollar van 31 december 2006 tot en met 31 december 2020. De geteste prestaties zijn GEEN indicator voor toekomstige werkelijke resultaten. De resultaten weerspiegelen de prestaties van een strategie die niet historisch werd aangeboden aan beleggers en vertegenwoordigen GEEN rendement dat een belegger daadwerkelijk heeft behaald. De geteste resultaten worden berekend door toepassing met terugwerkende kracht van een model dat is ontwikkeld op basis van historische gegevens en op basis van in het model geïntegreerde veronderstellingen die al dan niet kunnen worden getoetst en die onderhevig zijn aan verliezen.

Succesfactoren van familiebedrijven

Story image

Pictet Asset Management

Waarom doen familiebedrijven het dan beter?

Wij denken dat er drie belangrijke redenen zijn. Eerst en vooral omdat de families doorgaans het grootste deel van hun vermogen en reputatie in deze bedrijven investeren, zijn hun belangen nauw op elkaar afgestemd. Dat leidt op zijn beurt tot de tweede reden, namelijk dat familiebedrijven vaak een groter deel van hun winst herinvesteren dan hun collega's. Ten slotte kan het management dankzij de stabiliteit van eigendom ook een langetermijnvisie hanteren in plaats van zich te bekommeren om de winst van het volgende kwartaal. 

Dat zorgt voor geëngageerde, actieve eigenaren en leidt vaak tot sterke financiële verplichtingen en sociaal verantwoorde investeringen.

Wist u dat ...?

Familiebedrijven stellen wereldwijd

50%

van de werknemers tewerk.

Bron: Conway Center for Family Business, PWC 10th Global Family Business Survey, 16.02.2021

Een competitief voordeel

Familiebedrijven kunnen ook een competitief voordeel hebben als het gaat om het opbouwen en onderhouden van merken.

De meting van de merkwaarde, zoals geschat door Interbrand, toont aan hoe belangrijk merken zijn voor familiebedrijven. Binnen de top 100 van wereldwijde merken zijn familiebedrijven goed voor 52%, met merken als Amazon, Louis Vuitton, Toyota, BMW, Samsung en Chanel hoog op de lijst.De identiteit van de familieleden is sterk verbonden met het merk en als gevolg daarvan wordt een goed merkbeheer een kernwaarde.

Omgekeerd kunnen de waarden die we associëren met familiebedrijven, tradities, stabiliteit, langtermijnrelaties met stakeholders, door de bedrijven zelf worden gebruikt en gepropageerd in hun branding. Langdurige waarden en tradities zijn, door hun aard, het meest zinvol en moeilijk te imiteren en geven een lang gevestigd familiebedrijf een voordeel bij het opbouwen en promoten van echt authentieke merken. Hermès, waar nu de zesde generatie van de familie aan het hoofd staat, is een duidelijk voorbeeld van kwaliteit en erfgoed die sterk verbonden zijn met het merk.

Wist u dat ...?

Hermès is in handen van de

6e

generatie van de familie

Bron: https://www.hermes.com/uk/en/story/271366-six-generations-of-artisans/

In vergelijking met niet-familiebedrijven hebben familiebedrijven een langetermijnvisie, waardoor ze langetermijnrelaties met alle stakeholders kunnen opbouwen en relaties kunnen opbouwen op basis van vertrouwen en partnerschap. Een grotere stabiliteit in de topmanagementfuncties bij familiebedrijven in vergelijking met het gemiddelde publieke bedrijf zorgt ook voor meer consistentie in het merkbeheer en de merkboodschap.

Top 100 merkwaarde per

Story image

Bron: Interbrand - Best Global Brands 2020

Een mens achter het merk

Een mens, een gezicht zien achter een bedrijf of een familie hebben die verantwoordelijkheid neemt voor wat er binnen het bedrijf gebeurt, verhoogt het vertrouwen in een organisatie. Dat de reputatie van de familie onlosmakelijk verbonden is met die van het bedrijf, kan ertoe aanzetten om een uitstekende klantenservice te willen bieden. 

Ook werknemers worden meestal als familie behandeld. CGI, de grote Canadese ICT-dienstverlener, heeft het zelfs over leden, en niet over werknemers. Het bedrijf ondersteunt zijn stakeholders zowel in goede als in moeilijke tijden, wat blijkt uit hun bijdragen aan de gemeenschappen en de samenleving als geheel. Omgekeerd kan dit een positief effect hebben op de motivatie van de werknemers en de publieke steun voor het bedrijf. 

Tijdens de COVID-19-pandemie ondernamen familiebedrijven actie om hun gemeenschappen te ondersteunen. Tussen maart en juni 2020 noteerde PWC 209 miljardairs die samen 7,2 miljard dollar doneerden aan pandemiegerelateerde goede doelen. 

Ook liefdadigheid op langere termijn maakt deel uit van deze matrix. De opkomst van stichtingen van ondernemers, waaronder die van Square, Hermes of Meituan, straalt goed af op het geassocieerde merk.

De opkomst van ESG-beleggen heeft deze kwaliteit nog meer onder de aandacht gebracht. De opvolging van controverses door Sustainalytics toont aan dat familiebedrijven milieu- en sociale kwesties serieus nemen.

Wist u dat ...?

Estée Lauder begon haar bedrijf met slechts

4

producten. Vandaag heeft Estée Lauder 25 merken die worden verkocht in 150 landen.

Bron: www.elcompanies.com

De positieve perceptierelatie tussen een positieve impact op de maatschappij en een positieve reputatie van het merk wordt niet alleen gevoeld door familiebedrijven. Familiebedrijven hebben echter vaak een langere geschiedenis, kunnen een traditie vestigen en die met de familienaam verbinden op een manier die niet mogelijk is voor niet-familiebedrijven.

Opvolgen van controversen

Story image

Bron: Pictet Asset Management, Sustainalytics, 06.2021. Bovenstaande grafiek geeft de gemiddelde score in het fonds weer voor drie verschillende maatstaven, milieucontroversen door activiteiten, milieu-incidenten met producten en diensten en milieu-incidenten in de toeleveringsketen. Elke controverse wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 5, waarbij 5 de slechtste score is.

Als je de relatie tussen familiebedrijven en merken begrijpt, mag het niet verbazen dat familiebedrijven tot de top zijn gestegen in sectoren waar hun kernwaarden vertrouwen, authenticiteit, tradities en stabiliteit hoog in het vaandel staan. 

De familiale eigenaars begrijpen beter dan wie ook het belang van hun merk, omdat ze direct de gevolgen ondervinden van de resonantie van hun merk in de maatschappij. Dat is een bron van competitief voordeel, een motor van de betere prestaties van familiebedrijven.

Redenen om te beleggen in Pictet-Family

Story image

Pictet Asset Management

[1] In OESO-landen bedraagt het percentage stemmen bij volmacht dat bij een algemene vergadering wordt uitgebracht gemiddeld 60%. Daarom is 30% van de stemmen voldoende voor een meerderheidsstem.

[2] We hebben het universum van ongeveer 500 familieaandelen dat teruggaat tot begin 2007 gecreëerd op basis van onze criteria voor familiebedrijven: ›Regio– ontwikkelde markten, alle marketcap toegestaan, opkomende markten, een minimum marketcap van 10 miljard US dollar. ›Aandeelhouderschap– eerste generatie of volgende generatie met een minimum van 30% van de stemrechten. ›Liquiditeit– minimale dagelijkse liquiditeit van 5 miljoen US dollar van elk aandeel. Vervolgens berekenden we de gesimuleerde prestatie van dit universum in US dollar vanaf 31 december 2006, waarbij we de individuele posities beperkten tot 2%. We hebben ze elk kwartaal opnieuw in evenwicht gebracht, gecontroleerd of de componenten nog steeds in aanmerking komen voor ons familieuniversum en recent gekwalificeerde bedrijven toegevoegd. De backtest werd uitgevoerd zonder enige vergoeding of transactiekosten. Er worden geen specifieke veronderstellingen over externe kasstromen gemaakt. De gesimuleerde rendementen zijn in werkelijkheid NIET gerealiseerd en zijn niet conform GIPS.De geteste prestaties zijn GEEN indicator voor toekomstige werkelijke resultaten. De resultaten weerspiegelen de prestaties van een strategie die niet historisch werd aangeboden aan beleggers en vertegenwoordigen GEEN rendement dat een belegger daadwerkelijk heeft behaald. De geteste resultaten worden berekend door toepassing met terugwerkende kracht van een model dat is ontwikkeld op basis van historische gegevens en op basis van in het model geïntegreerde veronderstellingen die al dan niet kunnen worden getoetst en die onderhevig zijn aan verliezen.De strategie is niet gebonden aan MSCI AC WORLD die alleen ter vergelijking wordt getoond.

De index heeft geen invloed op de samenstelling van de portefeuille en het beleggingsuniversum van de strategie reikt verder dan de componenten van de index. Alternatieve wereldwijde aandelenindexen zijn even geschikt. 

Perscontact:

 

Over Pictet Group

The Pictet Group is a partnership of seven owner-managers, with principles of succession and transmission of ownership that have remained unchanged since foundation in 1805. It offers only wealth management, asset management, alternative investment solutions and related asset services. The Group does not engage in investment banking, nor does it extend commercial loans. With CHF 609 (USD 689, EUR 563, GBP 504) billion in assets under management or custody at 31 December 2020, Pictet is today one of the leading Europe-based independent wealth and asset managers for private clients and institutional investors.

Headquartered in Geneva, Switzerland, and founded there, Pictet today employs around 4,900 people. It has 30 offices worldwide, in Amsterdam, Barcelona, Basel, Brussels, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Lausanne, London, Luxembourg, Madrid, Milan, Monaco, Montreal, Munich, Nassau, New York, Osaka, Paris, Rome, Shanghai, Singapore, Stuttgart, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Turin, Verona and Zurich.

 


Pictet Group
Banque Pictet & Cie SA
Route des Acacias 60
1211 Geneva 73 - Switzerland