ESG in de Praktijk Stéphane Rüegg over krediet

ESG in de Praktijk Stéphane Rüegg over krediet

 

Kredietexpert Stéphane Rüegg bespreekt wat zijn klanten denken, de ontluikende groene obligatiemarkt en zijn zeer persoonlijke kijk op verantwoord beleggen

 

Story image

Waarom is duurzaam beleggen belangrijk voor u?

Ik werd me daarvan bewust op verschillende manieren. Eerst en vooral herinner ik me nog goed, toen ik als tiener naar de Rio Summit keek, de inheemse Braziliaanse leider Chief Raoni die het had over het behoud van het Amazonewoud. Ik ben ook een geschiedenisliefhebber en het is me opgevallen dat veel gevechten in de militaire geschiedenis door de klimaatverandering zeer verschillend zouden zijn afgelopen. De Fransen waren de overwinnaars in Austerlitz omdat het meer bevroren was en zij kanonskogels afschoten die het ijs braken; dat meer is nu opgedroogd. In de strenge winter tijdens de slag om Teruel in de Spaanse Burgeroorlog zakten de temperaturen tot -20 °C– nu stijgen ze in januari tot 10 °C. Een van de factoren die bijdroegen aan de Franse revolutie was de slechte oogst van 1788, die voedseltekorten en hoge prijzen veroorzaakte. Er zijn tal van voorbeelden. Ten slotte merkte ik, toen ik in Azië woonde, dat er heel weinig plaatsen zijn waar je leidingwater kunt drinken, behalve dan in Japan en Singapore. Mensen drinken uit plastic flessen, die niet worden gerecycled. Die verschillende bedenkingen hebben me doen nadenken over het milieu.

"Zelfs binnen Europa zijn er enkele duidelijke culturele verschillen met betrekking tot ESG." 

Waarover gaan de vragen van klanten?

Tot enkele jaren geleden was governance de belangrijkste ESG-factor die beleggingen beïnvloedde, en het milieu was minder belangrijk door wat de voormalig gouverneur van de Bank of England Mark Carney de 'tragedy of horizon' noemt: vermogensbeheerders worden beoordeeld op hun resultaten over drie jaar, terwijl de impact van de klimaatverandering pas in de komende decennia duidelijk zal zijn.

Door de extreme weersomstandigheden is echter eindelijk het besef gekomen dat ons klimaat zich in een noodsituatie bevindt. Het is een hogere prioriteit geworden in Europa; Aziatische beleggers kijken naar deze ontwikkelingen en stellen veel vragen. Over het algemeen heeft de belangrijkste bezorgdheid van de klant uiteindelijk te maken met regelgeving. In Europa evolueren we naar een gedeelde groene taxonomie, maar we zullen moeten zien hoe beleggers die op lange termijn gebruiken. Het moet niet alleen gaan over het bereiken van een drempel, we hebben ook gegevens nodig waarmee we de vooruitgang van een bedrijf op lange termijn kunnen volgen.

Er zullen geleidelijk nieuwe normen worden ingevoerd in Europa, maar zelfs binnen de regio zijn er enkele duidelijke culturele verschillen met betrekking tot ESG. Duitse klanten houden niet van kernenergie, terwijl anderen, zoals de Fransen, vinden dat het nodig is om de overstap naar schone energie te maken. In België, waar veel grote brouwers gevestigd zijn, sluit het groene etiket geen alcohol uit.

Vaak is klimaatbewustzijn het gevolg van een milieuramp, zoals Fukushima in Japan. In de VS hielp het olielek van BP in de Golf van Mexico de houding van Amerikaanse beleggers te veranderen. De toegenomen frequentie van orkanen en de intense koude in Texas aan het begin van het jaar hebben de bezorgdheid over het milieu in de VS doen toenemen.

Met welke risico's moeten beleggers in groene vastrentende waarden rekening houden?

Stel dat ik u een obligatie zou voorstellen met een sociale doelstelling die mensen met weinig geld in staat stelt om de vastgoedmarkt te betreden en zich beter te integreren in de maatschappij, zou u dan investeren? Wel, stel dat het 2008 is en ik heb net subprimeleningen herverpakt als een manier om de Amerikaanse samenleving te helpen haar breuken te herstellen. Let dus goed op dat u niet verblind wordt door al dat groen.

Het is een ontluikende markt die vraagt om enkele belangrijke principes die uw beleggingen sturen, zoals het morele kompas dat uw persoonlijke leven stuurt. U moet het instrument net zo goed analyseren als de emittent en nauwgezet opvolgen om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn beloften nakomt. We zijn verwend bij Pictet omdat we over het algemeen hebben wat volgens ons de beste leverancier is voor elk aspect van E, S en G – aan het einde van de dag hebt u de gegevens nodig om ESG te begrijpen.

Story image

Een brede benadering om de ESG-prestaties van bedrijven te beoordelen, werkt niet. Het is cruciaal om de dynamiek van elke sector te begrijpen. Het milieu is bijvoorbeeld essentieel voor mijnbouwbedrijven, maar het sociale aspect is net zo belangrijk als het gaat om ongevallen en het werken met lokale gemeenschappen. Een voorbeeld hiervan is mijnbouwbedrijf Vale in Brazilië, waar een dodelijke damramp ertoe heeft geleid dat het bedrijf zijn positie als 's werelds grootste ijzerertsproducent heeft verloren en een governance- en veiligheidsaudit heeft moeten ondergaan. De manier waarop een bedrijf prijzen bepaalt of omgaat met klanten of leveranciers is net zo belangrijk als het milieu.

Zijn groene ETF's een gemakkelijke optie voor beleggers in vastrentende waarden?

Met groene ETF's kunnen beleggers een eerste kennismaking opdoen, maar ze repliceren gewoon een index. Beheerders van obligatieindexen nemen alleen emittenten op die voldoen aan hun criteria. Dus afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens komen obligaties mogelijk enkele maanden na uitgifte niet in aanmerking voor opname. Wanneer een bedrijf niet goed rapporteert, kan de obligatie maandenlang uitgesloten worden van de index. 

En dan komt het erop neer of je het eens bent met de benchmark. Neemt u groene obligaties op van bedrijven die vervuilen? Neemt u een groene obligatie op van een luchthavenexploitant? Bij de aankoop van een ETF laat u deze beslissingen over aan de indexaanbieder. Wij vinden dat deze gesprekken met onze klanten zeer belangrijk zijn. 

Het zou onterecht zijn om te denken dat groene obligaties de enige manier zijn om toegang te krijgen tot bedrijven die deugdzaam handelen. Bedrijven die zich bezighouden met bloedonderzoek of actief zijn in de gezondheidssector geven niet noodzakelijk groene obligaties uit, maar hun bijdrage aan de maatschappij is belangrijk. Sommige bedrijven kunnen 'groen' zijn, maar geven geen groene obligaties uit, zoals dit Amerikaanse watertechnologiebedrijf dat we in portefeuille hebben. We kochten de obligaties omdat we geïnteresseerd waren in de strategie van het bedrijf. Vervolgens gaven ze een groene obligatie uit. Anderzijds was er een energiebedrijf dat prat ging op zijn duurzaamheidsreputatie en vervolgens een schaliegasbedrijf kocht toen de Amerikaanse energiemarkt instortte.

Verandert ESG het werk van professionele beleggers?

In ons team hebben we altijd een langetermijnmentaliteit gecultiveerd. Technologische veranderingen en regelgeving zijn belangrijke input in ons proces omdat ze nieuwe risico's en kansen kunnen creëren en een minikredietcyclus in een sector kunnen uitlokken. Toen de ESG-regelgeving in werking trad, waren wij dus niet verrast.

Wij hebben ons ook altijd een zeer fundamentele vraag gesteld in onze beleggingsaanpak: "waarom doet het bedrijf deze overname/wijzigt het bedrijf zijn bedrijfsmodel door nieuwe producten te lanceren – heeft dat zin?" We kunnen af en toe opportunistisch zijn, maar onze aanpak is dat we geld lenen aan een bedrijf;  we zijn geen handelaars.

We praten ook met bedrijven over onze bezorgdheden. Je kunt het management van het bedrijf uitdagen tijdens de vergaderingen met hen. Je hebt niet noodzakelijkerwijs duidelijke enegagementen nodig. Uiteindelijk is governance heel belangrijk. Je kunt een bedrijf niet vertrouwen wat zijn milieuverplichtingen betreft als het geen goed bestuur heeft.

"Het zou onterecht zijn om te denken dat groene obligaties de enige manier zijn om toegang te krijgen tot bedrijven die deugdzaam handelen." 

Is de nieuwe generatie zich meer bewust van ESG?

Ik denk niet dat millenials veel meer in ESG geloven dan anderen. Ik denk dat elke generatie zijn eigen vooroordelen en blinde vlekken heeft. Toen mijn grootouders nog leefden, werd helemaal geen rekening gehouden met de schadelijkheid van tabak. De jonge mensen van vandaag begrijpen het verband niet tussen hun streaminggewoonten en de exponentiële groei van de koolstofemissies. Onze voorouders gingen spaarzaam om met water en gebruikten alle restjes. Vandaag is er in onze maatschappij veel meer verspilling. Mijn kinderen recyclen niet. Ze menen het goed, maar ze hebben net als alle generaties blinde vlekken!

Perscontact:

 

Over Pictet Group

The Pictet Group is a partnership of seven owner-managers, with principles of succession and transmission of ownership that have remained unchanged since foundation in 1805. It offers only wealth management, asset management, alternative investment solutions and related asset services. The Group does not engage in investment banking, nor does it extend commercial loans. With CHF 609 (USD 689, EUR 563, GBP 504) billion in assets under management or custody at 31 December 2020, Pictet is today one of the leading Europe-based independent wealth and asset managers for private clients and institutional investors.

Headquartered in Geneva, Switzerland, and founded there, Pictet today employs around 4,900 people. It has 30 offices worldwide, in Amsterdam, Barcelona, Basel, Brussels, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Lausanne, London, Luxembourg, Madrid, Milan, Monaco, Montreal, Munich, Nassau, New York, Osaka, Paris, Rome, Shanghai, Singapore, Stuttgart, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Turin, Verona and Zurich.

 


Pictet Group
Banque Pictet & Cie SA
Route des Acacias 60
1211 Geneva 73 - Switzerland