Duurzame Voeding: een defensieve belegging met sterke groei

Duurzame Voeding: een defensieve belegging met sterke groei

De transitie naar een meer duurzame voedselwaardeketen, ‘from farm to fork’, vergt innovatieve oplossingen. Dat opent een hele nieuwe wereld van opportuniteiten voor beleggers.

‘Voedselwaardeketens vormen de kern van veel van de milieu- en sociale problemen waarmee we vandaag worden geconfronteerd. Het verbeteren ervan is een belangrijke hefboom die we kunnen gebruiken om deze problemen aan te pakken’, zegt investment manager Mayssa Al Midani van Pictet Asset Management. De uitdagingen zijn legio: een groeiende wereldbevolking in een context van steeds schaarsere natuurlijke hulpbronnen, het verlies aan biodiversiteit, ondervoeding, honger of obesitas. ‘Voeding is een complex thema. Onze beleggingsstrategie ‘Nutrition’ zoekt oplossingen over de hele voedselwaardeketen, van de boerderij tot op het bord. De uitdagingen zijn zeer uiteenlopend en dus is er geen unieke oplossing. Maar innovatieve technologie maakt het mogelijk om verschillende oplossingen te vinden.’ zegt Al Midani.

Daarmee haakt de strategie ook naadloos in op de Europese Green Deal, het pakket van maatregelen dat van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent moet maken. Een belangrijk deel van dat maatregelenpakket draait rond het verminderen van voedselverspilling, het verkorten van de aanvoerketens in de voedingssector, het afbouwen van het gebruik van chemische middelen in de landbouw en het invoeren van alternatieven voor plastic verpakkingen. Het is absoluut noodzakelijk dat onze voedselwaardeketen duurzamer wordt. 

Focus op gezondheid

Ook consumenten zelf zijn veel gevoeliger geworden voor onze voedselwaardeketen en de excessen ervan. ‘Covid-19 vormde ook hier een belangrijke katalysator. Toen mensen in het voorjaar van 2020 geconfronteerd werden met lege schappen in de supermarkt, deed hen dat stilstaan bij de oorsprong van onze voeding’, zegt Al Midani. ‘Bovendien werd duidelijk dat mensen die lijden aan voedingsgerelateerde ziektes zoals obesitas, diabetes of hartaandoeningen waarschijnlijk kwetsbaarder zijn voor infectieziektes, zoals Covid-19. Dit heeft het bewustzijn vergroot over de significante impact van wat we eten op onze gezondheid.’

Universum

Het universum van onze Nutrition-strategie bestaat uit drie segmenten, namelijk landbouwtechnologie, logistiek en voedingsproducten en -ingrediënten.

We beleggen onder meer in bedrijven actief in de verbetering van gezondheid van planten en dieren, precision farming, duurzame aquacultuur, energie-efficiënte voedseldistributie, vermindering van voedselverspilling of voedselveiligheid.

‘De Nutrition-strategie van Pictet AM focust op het verbeteren van de duurzaamheid van de voedselwaardeketen en het vergroten van de toegankelijkheid tot de kwalitatieve voeding die we nodig hebben om te groeien en gezond te zijn. We willen dus niet in om het even welk soort voedingsactiviteit beleggen’, zegt Al Midani. Naast de gebruikelijke uitsluiting van controversiële activiteiten die Pictet AM op alle beleggingsstrategieën toepast, worden ook specifieke voedingsgerelateerde activiteiten uitgesloten, zoals de productie van rood vlees, verwerkt vlees, alcohol, frisdranken, fast food, synthetische meststoffen en pesticiden. Al Midani: ‘Deze producten vergen een te grote hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen en hebben vaak een negatief impact op het milieu of op onze gezondheid. We willen direct investeren in bedrijven die de voedselwaardeketen verbeteren en helpen om op termijn te evolueren naar een meer duurzame productmix.’

Defensieve strategie

‘De totale marktwaarde van het voedingsuniversum bedraagt vandaag ongeveer 2000 miljard dollar. Bovendien heeft elk van de eerdergenoemde drie segmenten een groeipotentieel van 10% à 20% voor de komende 5 jaar. De opportuniteiten zijn dus enorm. En de afgelopen jaren zagen we in de verschillende segmenten een aantal belangrijke beursintroducties en veelbelovende nieuwe bedrijven. Ook dat is een belangrijke indicator van het groeipotentieel’, zegt Al Midani.

Zelfs met die sterke groeivooruitzichten blijft voeding een vrij defensief beleggingsthema. ‘Wat er ook gebeurt, mensen blijven eten. We kunnen niet zonder voeding. Tegelijkertijd is het een wereldwijd beleggingsthema met heel veel technologische innovatie, zonder een grote blootstelling aan de IT-sector’, zegt Al Midani. ‘De Nutrition-strategie onderscheidt zich duidelijk van de klassieke componenten van een standaard beleggingsportefeuille. In die zin is het een interessante diversificatie, met sterke groeivooruitzichten en het potentieel om oplossingen te bieden voor een duurzamere voedseltoekomst’, besluit Al Midani.

Perscontact:

Over Pictet Group

The Pictet Group is a partnership of seven owner-managers, with principles of succession and transmission of ownership that have remained unchanged since foundation in 1805. It offers only wealth management, asset management, alternative investment solutions and related asset services. The Group does not engage in investment banking, nor does it extend commercial loans. With CHF 609 (USD 689, EUR 563, GBP 504) billion in assets under management or custody at 31 December 2020, Pictet is today one of the leading Europe-based independent wealth and asset managers for private clients and institutional investors.

Headquartered in Geneva, Switzerland, and founded there, Pictet today employs around 4,900 people. It has 30 offices worldwide, in Amsterdam, Barcelona, Basel, Brussels, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Lausanne, London, Luxembourg, Madrid, Milan, Monaco, Montreal, Munich, Nassau, New York, Osaka, Paris, Rome, Shanghai, Singapore, Stuttgart, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Turin, Verona and Zurich.

 


Pictet Group
Banque Pictet & Cie SA
Route des Acacias 60
1211 Geneva 73 - Switzerland