Breedte, stabiliteit en kwaliteit: Aziatische bedrijfsobligaties

Breedte, stabiliteit en kwaliteit: Aziatische bedrijfsobligaties

De Aziatische bedrijfsobligatiemarkt is een strategische activaklasse geworden die behoorlijke inkomsten biedt. Cruciaal is dat het ook overwegend om investment-grade bedrijfsobligaties gaat.

By Qian Zhang, Senior Client Portfolio Manager.

Obligaties met negatief rendement zouden een tijdelijk fenomeen zijn. Maar zeven jaar nadat ze voor het eerst opdoken in de eurozone, blijft ongeveer 16 biljoen USD aan wereldwijde vastrentende effecten onder nul noteren. Dat stelt beleggers voor een probleem. De inkomstengenererende activa kunnen schaars zijn, maar ze blijven een essentieel onderdeel van een gediversifieerde portefeuille. Eén oplossing is simpelweg om meer kapitaal toe te wijzen aan obligaties met een lagere rating. Maar die optie is niet voor iedereen mogelijk. Het rendement van obligaties met non-investment grade-rating kan hoger zijn, maar ook hun volatiliteit.

Bovendien hebben veel beleggers te maken met regelgevende beperkingen op hun posities in high-yield obligaties. Misschien zijn Aziatische bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollar een meer praktische alternatieve oplossing. Er spreekt veel voor die obligaties als strategische positie. Om te beginnen is er hun gewicht. De activaklasse is snel gegroeid en omvat nu een breed scala aan emittenten die actief zijn in elke grote sector. Belangrijker nog, het is vooral een investment-grade markt en biedt ook een aanzienlijke rendementswinst ten opzichte van emittenten met een vergelijkbare rating die gevestigd zijn in ontwikkelde markten. De Aziatische bedrijfsobligatiemarkt is met andere woorden zowel te groot als te waardevol om te negeren.

Gewicht en breedte

De markt van bedrijfsobligaties in dollar groeit snel in Azië, met bijna 850 miljard US dollar aan verhandelbare effecten.Naarmate de markt meer kritische massa krijgt, wordt ze bovendien diverser en komen de emittenten uit een breed scala aan industriële sectoren, net als hun tegenhangers in de ontwikkelde wereld. Een duidelijke verandering in de financieringsgewoonten van bedrijven heeft bijgedragen tot de groei ervan.

Ooit waren banken de belangrijkste financieringsbron voor Aziatische bedrijven. Maar dat bleek problematisch. Banken lenen op korte termijn in vreemde valuta en lenen op lange termijn uit in binnenlandse valuta – een mismatch in looptijd en valuta die binnenlandse banken kwetsbaar maakte voor plotse stopzettingen van buitenlandse financiering.

Daarom hebben Aziatische overheden hervormingen doorgevoerd om de binnenlandse obligatiemarkten te ontwikkelen. Die inspanningen zijn gericht op het verbeteren van de marktinfrastructuur, het verbreden van de basis van binnenlandse beleggers en het verbeteren van de bescherming van beleggers, zoals:

  • Gemeenschappelijke beleggingsfondsen en individuele spaarrekeningen introduceren;
  • Beperkingen voor buitenlandse beleggers opheffen;
  • Asset-backed effecten en mark-to-market-systeem invoeren;
  • Inter-dealer makelaars als tussenpersoon laten optreden;
  • De limiet op het uitgiftebedrag van bedrijfsobligaties opheffen;
  • Nieuwe uitwisselingen tot stand brengen en de corporate governance en openbaarmaking verbeteren.

Dergelijke maatregelen werpen hun vruchten af. Obligaties worden een steeds populairdere financieringsbron voor Aziatische bedrijven. Het totale bedrag aan bedrijfsobligaties per jaar steeg van 1,6 procent in 1990-98 naar 4,5 procent van het bbp in 2008-2017, terwijl het aandeel van bedrijfsobligaties in de totale bedrijfsfinanciering in de tien jaar tot 2015 ten minste tien keer is gestegen van minder dan 1 procent. 2

De groei lijkt zich door te zetten. De behoefte van Aziatische bedrijven aan kapitaal zal de komende jaren toenemen, naarmate de economieën in de regio hechtere handelsrelaties aangaan en sterk investeren om capaciteiten op te bouwen in technologie, productie, landbouw en natuurlijke hulpbronnen.

Bedrijfsobligaties zullen dan zeker een prominentere rol spelen in de economische ontwikkeling van de regio. De activaklasse biedt niet alleen een aantrekkelijke mogelijkheid voor lokale bedrijven om toegang te krijgen tot fondsen, maar kan ook fungeren als cruciaal vangnet door bankleningen of aandelenfinanciering te vervangen als de binnenlandse kredietvoorwaarden strenger worden.

Afb. 1 - Hogere kwaliteit, hoger rendement

Yield to maturity, %

Story image

Bron: Bloomberg, JP Morgan. Barclays Bloomberg Global Aggregate en US Aggregate-subindexen. JP Morgan EMBI Global Diversified, CEMBI Broad Diversified, JACI Corporate Index per 31.07.2021.

Fundamenten voorop

Maar grotere marktbreedte en -diepte zijn niet de enige aantrekkingspunten van de activaklasse voor niet-binnenlandse beleggers. Ook de fundamenten vragen meer aandacht.

Zo is, ondanks de toename ervan, de kwaliteit van de emittenten hoog gebleven. De activaklasse wordt gedomineerd door investment-grade obligaties van topkwaliteit, die goed zijn voor 70 procent van de markt. En er is rendement. In een tijd waarin meer dan 16 biljoen US dollar aan obligaties wereldwijd een negatief rendement bieden, vallen Aziatische investment-grade obligaties op door het aanzienlijke rendement dat ze bieden ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties. Ze worden ook verhandeld tegen een hoger rendement dan Amerikaanse speculative-grade obligaties (zie Afb. 1).

Afb. 2 - Een verdedigingslinie: Aziatische bedrijfsobligaties houden goed stand tijdens turbulente periodes - Verlies van piek tot dal, per activaklasse, %

Story image

Bron: Chinabond, JP Morgan. Europese staatsschuldencrisis (aug-nov 2011), Taper Tantrum (8 mei - eind 2013), CNY-devaluatie (10 augustus 2015), Covid-19 (21 februari - 15 april 2020); gegevens afkomstig van de volgende indices JP Morgan. Barclays Bloomberg Global Aggregate en US Aggregate-subindexen. JP Morgan EMBI Global Diversified, CEMBI Broad Diversified, JACI Corporate Index. Alle rendementen in USD.

De combinatie van superieure kredietwaardigheid en hogere rendementen heeft ertoe bijgedragen dat de activaklasse een van de meest defensieve vastrentende beleggingen in opkomende markten is geworden. Tijdens elk van de grote marktcorrecties, sinds de financiële crisis van 2008 tot en met de COVID-19-pandemie, hebben Aziatische bedrijfsobligaties goed standgehouden in vergelijking met de meeste andere vastrentende beleggingscategorieën van opkomende markten (zie Afb. 2 en Afb. 3).

Afb. 3 - Solide rendement zonder volatiliteit - Rendement en volatiliteit op jaarbasis,  per obligatieklasse, % 

Story image

Bron: Bloomberg, gegevens uit de periode 31.12.2009-30.06.2021 en uit de volgende indexen JP Morgan. Barclays Bloomberg Global Aggregate en US Aggregate-subindexen. JP Morgan EMBI Global Diversified, CEMBI Broad Diversified, JACI Corporate Index. Alle rendementen in USD. 

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat dit zo zal blijven.

Voorzichtig cashmanagement Aziatische bedrijven hebben doorgaans bijna twee keer zoveel cash op hun balans en een lagere netto leverage dan hun collega's in de ontwikkelde markten. Aziatische bedrijfsemittenten met investment grade-rating hebben volgens JP Morgan een netto leverage ratio van 1,4, terwijl hun cashposities gelijk zijn aan 42 procent van hun totale leningen. Dat is gunstig in vergelijking met Amerikaanse investment grade-emittenten, waarvoor de respectieve cijfers 2,4 en 24 procent bedragen.

Lage blootstelling aan grondstoffen. De Aziatische obligatiemarkt is niet bijzonder gevoelig voor de grondstoffenprijzen, die extreem volatiel kunnen zijn. Dat geldt vooral voor bedrijfsobligaties, die een lager aandeel emittenten uit de olie-, gas-, metaal- en mijnbouwindustrie hebben dan de obligatiemarkten in andere regio's. Ze omvatten meer en meer bedrijven uit dynamische sectoren zoals hernieuwbare energie en telecom. 3

Gericht op het binnenland. De Aziatische markt voor bedrijfsobligaties profiteert van een grote en stabiele binnenlandse beleggersbasis, die ongeveer 80 procent van alle beleggers vertegenwoordigt. Deze groep van voornamelijk vermogensbeheerders en institutionele beleggers heeft doorgaans een langere tijdshorizon en een grotere tolerantie voor valutaschommelingen, wat de algemene volatiliteit van de activaklasse helpt verminderen. Zo vertegenwoordigen in Korea de gecombineerde posities van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen bijna de helft van de bedrijfsobligatiemarkt. 4

Inkomsten tegen een betaalbare prijs

De Aziatische kredietmarkt, die steeds dieper en liquider wordt, zou een aantrekkelijke kans moeten bieden aan internationale beleggers die hun vastrentende portefeuille willen diversifiëren en willen deelnemen aan een transformatie van de Aziatische economieën op lange termijn.

[1] JP Morgan Asia Corporate Bond Index (JACI) per 30.07.2021

[2] ADB en World Bank

[3] JP Morgan

[4] Park, Cyn-young, Developing local currency bond markets in Asia, ADB Economics Working Paper Series, nr. 495

 

Press Contacts:

Olivier Duquaine
Olivier Duquaine Managing Director, Backstage Communication
About Pictet Group

The Pictet Group is a partnership of seven owner-managers, with principles of succession and transmission of ownership that have remained unchanged since foundation in 1805. It offers only wealth management, asset management, alternative investment solutions and related asset services. The Group does not engage in investment banking, nor does it extend commercial loans. With CHF 609 (USD 689, EUR 563, GBP 504) billion in assets under management or custody at 31 December 2020, Pictet is today one of the leading Europe-based independent wealth and asset managers for private clients and institutional investors.

Headquartered in Geneva, Switzerland, and founded there, Pictet today employs around 4,900 people. It has 30 offices worldwide, in Amsterdam, Barcelona, Basel, Brussels, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Lausanne, London, Luxembourg, Madrid, Milan, Monaco, Montreal, Munich, Nassau, New York, Osaka, Paris, Rome, Shanghai, Singapore, Stuttgart, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Turin, Verona and Zurich.

 

Pictet Group
Banque Pictet & Cie SA
Route des Acacias 60
1211 Geneva 73 - Switzerland