Skip to Content
Barometer: De strijd tegen Delta

Barometer: De strijd tegen Delta

Hoewel de verspreiding van de nieuwe Delta Covid-variant de wereldeconomie heeft verstoord, zouden stimulansen en vaccinatieprogramma's een sterke groeivertraging moeten voorkomen.

Inhoudsopgave

  1. Asset-allocatie: stimulansen en vaccins bieden duurzame ondersteuning
  2. Aandelenregio's en -sectoren: tijd om Japanse waarden af te bouwen
  3. Vastrentende waarden en valuta's: Chinese obligaties zijn een lichtpuntje
  4. Wereldwijde markten: koersrecords voor aandelen
  5. Samengevat

Asset-allocatie: stimulansen en vaccins bieden duurzame ondersteuning

De economische groei is de afgelopen maanden duidelijk vertraagd, grotendeels door de verspreiding van de bijzonder besmettelijke Delta-variant van Covid-19. Maar met de overvloedige monetaire stimulansen en de oplopende vaccinatiegraad, is deze dip mogelijk slechts tijdelijk. 

Of de inflatie van voorbijgaande aard zal zijn, is echter nog onduidelijk. Tot nu toe is een groot deel van de inflatiestijging toe te schrijven aan verstoringen als gevolg van het veranderende consumentengedrag – een kleine groep artikelen zoals tweedehandsauto's en vakanties, is goed voor het merendeel van de prijsstijgingen van de afgelopen maanden – en basiseffecten. Er is een risico dat de prijsdruk doorsijpelt naar andere sectoren, zoals diensten.

Onze liquiditeitsindicatoren geven aan dat de Chinese kredietgroei vorig najaar een piek bereikte en vier maanden geleden begon af te nemen. Dat betekent dat de gevolgen van de eerdere verstrakking voor de rest van het jaar zullen aanhouden, ondanks dat de Chinese centrale bank onlangs haar reserveratio verlaagde.

Dat gezegd hebbende, zullen de wereldwijde liquiditeitsvoorwaarden de komende maanden vooral bepaald worden door het tempo van de monetaire verstrakking in de VS. Het grote risico is dat de VS te vroeg te veel verstrakt. Voorlopig blijven de liquiditeitsvoorwaarden wereldwijd echter gunstig voor risicovollere activaklassen. De centrale banken voeren nog steeds een ruimer beleid dan in de maanden na de wereldwijde financiële crisis tien jaar geleden, terwijl de private liquiditeitscreatie in de vorm van leningen rond haar langetermijngemiddelde blijft schommelen.

Onze waarderingsindicatoren geven aan dat, hoewel wereldwijde obligaties duur zijn geworden, vooral de Amerikaanse staatsobligaties, obligaties uit de eurozone en aandelen nog duurder zijn. 

Als de liquiditeitsstromen negatief worden, m.a.w. als de groei van de geldhoeveelheid onder de nominale bbp-groei daalt, komen de koers-winstverhoudingen van de wereldwijde aandelen onder druk te staan. Dat is vooral zo omdat de koers-winstverhoudingen voor deze fase van de cyclus zeer hoog zijn in verhouding tot de winstgroei (zie Afb. 2) – onze modellen suggereren dat deze verhoudingen tegen het einde van het jaar 5 tot 10 procent zullen afnemen.

Onze technische indicatoren geven aan dat het sentiment rond aandelen neutraal blijft in alle regio's, terwijl sterke kortetermijntrends de obligaties ondersteunen. Een fors verlies aan dynamiek weegt daarentegen op de grondstoffen.

Los daarvan is de risicobereidheid van beleggers midden mei teruggevallen van euforische niveaus in alle activaklassen.

Het volledige Barometer vindt u hier.

 

Perscontact:

 

Over Pictet Group

The Pictet Group is a partnership of seven owner-managers, with principles of succession and transmission of ownership that have remained unchanged since foundation in 1805. It offers only wealth management, asset management, alternative investment solutions and related asset services. The Group does not engage in investment banking, nor does it extend commercial loans. With CHF 609 (USD 689, EUR 563, GBP 504) billion in assets under management or custody at 31 December 2020, Pictet is today one of the leading Europe-based independent wealth and asset managers for private clients and institutional investors.

Headquartered in Geneva, Switzerland, and founded there, Pictet today employs around 4,900 people. It has 30 offices worldwide, in Amsterdam, Barcelona, Basel, Brussels, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Lausanne, London, Luxembourg, Madrid, Milan, Monaco, Montreal, Munich, Nassau, New York, Osaka, Paris, Rome, Shanghai, Singapore, Stuttgart, Taipei, Tel Aviv, Tokyo, Turin, Verona and Zurich.

 


Pictet Group
Banque Pictet & Cie SA
Route des Acacias 60
1211 Geneva 73 - Switzerland